Vad är en pappersplånbok?

Published by CryptoStart on

Med en plånbok kan du ta emot, lagra och skicka kryptovaluta. Den säkraste formen
av plånböcker är en s.k. cold storage wallet. Det är plånböcker som inte kräver någon internetuppkoppling.
anslutning används och kan därför inte hackas på distans.


En pappersplånbok hör också till kallförvaring och är inget annat än ett papper med den privata nyckeln på. Den privata nyckeln är en unik nyckel som absolut inte kan hamna i fel händer eftersom din privata nyckel ger tillgång till din kryptovaluta.

Säkerheten i en pappersplånbok är lika stor som säkerheten på den plats där du förvarar pappret, till exempel i ett kassaskåp. Det rekommenderas att göra flera kopior och förvara dem på olika platser. På så sätt minskar du risken för att förlora din kryptovaluta till exempel på grund av vattenskador eller brand.

Kall vs. varm lagring
Motsvarigheten till kylförvaring är varmförvaring. Med varm lagring används en internetanslutning. Förmodligen använder du detta redan via börsernas så kallade plånböcker. Dessutom omfattar hot storage även dator- och mobilplånböcker. Fördelen med varmlagring är att du får snabb tillgång till din kryptovaluta och med plånböcker från börser kan du använda ett användarvänligt gränssnitt som gör att du kan handla snabbt och smidigt. Glöm dock inte att du på detta sätt ständigt löper risken att utsättas för cyberbrott.

Om du vill veta mer om pappersplånböcker klicka här för mer information om detta på bitcoinwiki.

Categories: Tips

error: Alert: Content is protected !!